طراحی وب سایت

جامعه ، فرهنگ و تجارت

ضربان همه چیز در مورد بازاریابی با حقیقت است. هرچه احساس کند واقعی و اجباری نیست. ما کانالی ایجاد کرده ایم که در آن الهام برند ، اطلاعات مربوط به محصول و جامعه Beats با هم جمع می شوند.

image
image
image

ایجاد یک زبان و استانداردهای طراحی جدید

جهت خلاق جدید کاملاً مشخص است : جسورانه ، ساده و زیبا. سیستم طراحی محیطی باز را در بر می گیرد و محتوا را به سمت وضعیت قهرمان و برند پیوسته سوق می دهد. در حال حاضر صفحات محصول داستانهای منحصر به فردی در مورد ویژگی ها و نکات برجسته به اشتراک می گذارند. ما اهمیت عکاسی و فیلمبرداری از سبک زندگی را بالا برده ایم و استانداردهای قوی جهت گیری هنری را برقرار کرده ایم.

مشتری

هدفون زدن

تاریخ

May 2019

جوایز

جوایز وببی
Awwwards.com

دسته بندی

بازار یابی